Ing. Zdeněk Hanák:

Kosmické (absolutní) myšlení

http://kosmicke-mysleni.wz.cz/

Absolute Theory   (English version)

Civilizace se rozvíjí na třech stupních

Co všechno A. Einstein nemohl vyjádřit matematickou rovnicí

Dobře míněná rada

Doporučení Konzultanta civilizace – POTVRZENÍ, Důkazy pro současnost – žádost o jejich přešetření

Kdybychom věděli kudy jít, již dávno bychom tudy šli …, Velký třesk - největší omyl vědy

Energie, Veličiny a systémy Života nekonečného kosmu, Akademii věd ČR, ale i všem vědcům, politikům

Dnes Život od nás žádá, Administrativní opatření je hodně málo

Odpovědnost v „nepředvídatelné“ problematice , Všem, co se jakkoliv podílejí na řízení společnosti , Člověk již musí myslet Absolutními zákony Života

Shromáždění pravdy, Nespokojenost lidí s politiky roste, Závěrečné vyhlášení Konzultanta civilizace, Co od nás dnes Život žádá?

Civilizace již neodkladně potřebuje vrcholnou metodu myšlení, Doporučení pro organizaci společnosti,Průvodní dopis 2, 3

Žádost, nabídka i výzva I, Žádost, nabídka i výzva II , Žádost, nabídka i výzva III 

Slovo na závěr, Nabídka televizního pořadu, Nejen ČT, Sylabus přednášek

Vážení spoluobčané!. Konzultant civilizace    Výzva k vědeckému souboji: pro vědce, politiky a novináře

Nabídka cyklu přednášek - „Co je Život, Nabídka všem

  Obr. 1 Obrázek 11 Obrázek 13

Závěrečná "trilogie" : I. Gramotnost pro současnost ,   II. Úkoly pro společnost, III. Závěrečné prohlášení

Fyzikové degradují vědeckou práci …                                      Bilancování Kosmologové degradují vědeckou práci
Žádost 3: Společnost potřebuje Metodu myšlení III° Co je novodobé barbarství? Žádost 2: Řešit životní rozpor civilizace

Veličiny a zákonitosti absolutní konstrukce Života:

P1 - Kvalitativní metoda myšlení P6 - Nositel vývoje Života
P2 - Zákon tří prvků P7 - Urychlování hmoty
P3 - Zákon kvalitativní symetrie P8 - Opora myšlení
P4 - Zákon vývoje (absolutní teorie relativity) P9 - Induktivní soustava
P5 - Organizace funkční činnosti P10a - Celková konstrukce Života , P10b, P10c, P10d
   
P11 - Řízení Života Hmotného kosmu P16 - Kvalitativní důkaz, okrajové podmínky organizace, absolutní hodnocení, čas
P12 – Energetické prázdno EP P17 - Podstata činnosti v Hmotném kosmu
P13 - Vývoj životní energie P18 - Vstupní informace ,Vývoj Sluneční soustavy
P14 - Organizace Duchovního prostoru  
P15 - Stavíme bariéru dalšímu vývoji společnosti  

Hledání smyslu Života       Důkaz závažnosti naší doby        Adresní žádosti a oslovení: Žádost 1

Všem náboženstvím, vědě, všem lidem Prognózy vědy, neodkladné potřeby civilizace : Část 1 Naše budoucnost je: Absolutní myšlení, Inspirace

Oslovení: Kosmologům, Biologům, Politikům, Žádost na vládu ČR, Bariéra, Spravedlnost,Prohlášení 04/1, Prohlášení 04/2

Žaloby: Mezinárodní soudní, Evropský soud, Ústavnímu soudu ČR, Předávací protokol, Žaloba 1a, Žaloba 1b, Žaloba 2, Žaloba 3, Žaloba 4

Zákony Konzultanta civilizace: Zákon č. I. , Zákon č. II., Zákon č. III. část 1,2, část 3

Koncept připravované publikace:

              Co by každý měl vědět                                     Obr. 1

                                        a neb žijeme v Kosmické zkoušce dospělosti

Obsah Kapitola V. Induktivní soustava (organizace)
Úvod, žádosti, otevřený dopis, prohlášení Kapitola VI. Absolutní hodnocení kvalitativní úrovně jakékoliv činnosti
Kapitola I. Obecné úvahy Kapitola VII. Řízení Života kosmu
Kapitola II. Současnost a Absolutní zákony Života, Závěrečné prohlášení Kapitola VIII. Současné představy a Kvalitativní metoda myšlení
Kapitola III. Absolutní zákony Života podrobněji Kapitola IX. Kosmický (absolutní) nadhled
Kapitola IV. Organizace funkční činnosti Kapitola X. Život v kvalitativních souvislostech
  Kapitola XI. NOSITEL VÝVOJE - jako prostředek vývoje života Hmotného prostoru

Poslední písemnosti: K volbě Presidenta ČR

Závěrečné prohlášení

  Vyjádření ke snímkům z družice WMAP  
  Otevřený dopis  
  „Lidský genom – stárnutí“  
  Vládě ČR - Žádost o posouzení Kvalitativní metody myšlení Prohlášení .. k Prohlášení 100 laureátů Nobelovy ceny

Konzultant civilizace, vyhlášení Kosmické diplomové práce

Politikům i všem lidem - Život je dokonalý 

Všem - otázky pro KZD

Politikům:
Vědě:
Sděl. prostředkům:
 
Závěrečná sdělení  
Úvod k Dodatkům - Nedospělost  
Dodatek 1 - Astronomie, Kosmologie, Dodatek 2 - Život člověka, Dodatek 3 - Absolutní hodnocení. Dodatek 4- Řízení Života kosmu

Dodate 5 - Energetika kosmu, Dodatek 6 - Dospělost, Kosmická zkouška dospělosti, Dodatek 7 - Věda, Absolutní zákony Života, Důkaz pro organizaci kosmu

Dodatek 8 - Energetika pro člověka, Dodatek 9 - Kosmický (absolutní) nadhled

Prohlášení a výzvy Lidem Civilizace planety Země

Výzva 1 - Život od nás žádá: VÝVOJOVÝ SKOK

Výzva 2 : Výzva k vědcům - zvláště k astronomům 
Vyjádření k objevům v astronomii MEZNÍKY VE VÝVOJI ŽIVOTA
DEVĚT BODU Jak dál?
Zamyšlení k 10. výročí sametové revoluce Dopis prezidentu ČR
Vážení přátelé Chytrým napověz
Náš největší nepřítel? Zábrany v našem vlastním myšlení! Nabídka spolupráce k řešení grantového projektu
ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Kvalitativní teorie Obrázky Tabulky
Tabulka 1 - Text k tabulce
 • Sdělení 2 - PODSTATA ORGANIZACE ČINNOSTÍ HMOTNÉHO KOSMU
Tabulka 2 - Text k tabulce
 • Sdělení 3 - PRVOTNÍ PROSTŘEDKY ABSOLUTNÍHO MYŠLENÍ
Tabulka 3 - Text k tabulce
 • Sdělení 4 - KOSMICKÁ ČINNOST V  KVALITATIVNÍ SYMETRII
Tabulka 4 - Text k tabulce
 • Sdělení 5 - ZROZENÍ A VÝVOJ ŽIVOTA VE ZJEDNODUŠENÉM PODÁNÍ ZJEDNODUŠENÉM PODÁNÍ
Tabulka 5 - Text k tabulce
Tabulka 6
Tabulka 7
 • Sdělení 8 - ZÁKONY KOSMICKÉHO MYŠLENÍ – NOSITEL VÝVOJE ŽIVOTA
Tabulka 8
 • Sdělení 9 - NOSITEL VÝVOJE ŽIVOTA - POKRAČOVÁNÍ
Tabulka 9
Tabulka 10
Tabulka 11
 • Sdělení 12, 13 - NOSITELÉ VÝVOJE KVANTITATIVNÍ KONSTRUKCE      (omlazení a posmrtná existence)
Tabulka 12
 • Sdělení 14 - SHRNUTÍ - ŽIJEME V NEJKRITIČTĚJŠÍ VÝVOJOVÉ FÁZI
Tabulka 13
 • Sdělení 15 - KVALITATIVNÍ DŮKAZ A ABSOLUTNÍ HODNOCENÍ
 • Sdělení 16 - DOSPĚLÝ MODEL ŘÍZENÍ FUNKČNÍ GRAMOTNOST
 • Většina volá po změnách
  Otevřené dopisy:
  1. otevřený dopis
  2. otevřený dopis
  3. otevřený dopis
  Žaloba

  Archivy pro Off-line čtení a prohlížení (zip)

  Sdělení 1-14
  Ostatní texty
  Obrázky 1-5
  Obrázky 6-10
  Obrázky 11-19

  Případné připomínky a dotazy prosím zasílejte na tuto adresu Ing. Zdeněk Hanák