Bristle Consulting Engineer

Software a hardware pro měření a regulaci

Br2VDU

Řídící a měřící systém pro dvounápravové univerzální válcové dynamometry

Umožňuje provádění zkoušek hnacího ústroji (zkoušky výkonu motoru v požadovaných základních režimech, simulaci jízdy na vozovce, jízdu dle zadaného jízdního režimu a EHK testy, testy viskózních spojek a diferenciálů, zkoušky řazení, tempomatu, tachometru apod.) a zkoušek brzdové soustavy (zkouška dle metodiky STK, zkoušky brzd za vyšších rychlostí, dynamické brždění z vysoké rychlosti, zkoušky ABS II) a to vše i pro vozidla s pohonem 4×4. Je možno provádět předepsanou sekvenci zkoušek. Tento systém je připraven i ve verzi pro jednonápravový dynamometr.