Bristle Consulting Engineer

Software a hardware pro měření a regulaci

BrEng

Řídící a měřící systém pro motorové dynamometry

Pro vířivé dynamometry nebo se stejnosměrným elektrickým pohonem.
Zahrnující softwarovou regulaci dynamometru v režimech F=konst a n=konst.
jak pomocí regulace dynamometru tak pomocí ovládání dodávky paliva. Systém zahrnuje
možnost konfigurovat řadu měřících kanálů se snímáním veličin potřebných při
krátkodobém i dlouhodobém zkoušení motorů např. dle normy ČSN a ISO (teplota
nasávaného vzduchu, teplota výfukových plynů, tlak v sacím potrubí, teplota
chladící kapaliny a oleje, atmosférické podmínky). Systém umožňuje provádět
on-line korekci výkonu dle 6 norem (ČSN, ISO, SAE a další).

Pracoviště operátora s otočným monitorem

Průmyslové PC a ovládací panel

Instalace řídícího systému do starého rozvaděče