Bristle Consulting Engineer

Software a hardware pro měření a regulaci

BrGear

ŘídIcí a měřIcí systém pro zkušebny převodovek

Systém je určen zejména pro dlouhodobé životnostní zkoušky převodovek ve statických, případně dynamických režimech simulujících reálné zatížení a činnost převodovky při provozu ve vozidle. Umožňuje sledování aktuálního stavu zkoušky i výstup veličin do dalšího zpracování.

V současné době jsou vyvinuty tři základní varianty zkušeben automobilových převodovek a k nim příslušná modifikace řídícího a měřícího systému.

  • Životnostní zkušebny převodovek řídící a měřící systém BRGEAR verze 1.00
  • Hlukové zkušebny převodovek řídící a měřící systém BRGEAR verze 2.00
  • Zabíhací zkušebny převodovek řídící a měřící systém BRGRRUN
  • Zkušebna vlastností synchronizace BRSYN