Bristle Consulting Engineer

Software a hardware pro měření a regulaci

BrTop

BrTOP

Postprocesingový program

Základní vlastnosti toho programu lze shrnout do těchto bodů:

 • Více násobné zobrazení průběhů s více osami Y, s možností
  nastavovat měřítka

 • Možnost zapnutí kurzorů s možností odečítaní číselných
  hodnot

 • Možnosti zoomování, s možností takto vybraných úseku
  ukládat do souborů

 • Tisk grafů s možnosti náhledů

 • Export grafů do grafických souborů BMP, WMF

 • Export grafů přes schránku windows

 • Volba vyhlazování (odstraňování odlehlých hodnot)

 • Export původních, vyhlazených dat do souborů html, CSV,
  Excel atd.