Bristle Consulting Engineer

Software a hardware pro měření a regulaci

Br2VDU

Řídící a měřící systém pro dvounápravové univerzální válcové dynamometry

Umožňuje provádění zkoušek hnacího ústroji (zkoušky výkonu motoru v požadovaných základních režimech, simulaci jízdy na vozovce, jízdu dle zadaného jízdního režimu a EHK testy, testy viskózních spojek a diferenciálů, zkoušky řazení, tempomatu, tachometru apod.) a zkoušek brzdové soustavy (zkouška dle metodiky STK, zkoušky brzd za vyšších rychlostí, dynamické brždění z vysoké rychlosti, zkoušky ABS II) a to vše i pro vozidla s pohonem 4×4. Je možno provádět předepsanou sekvenci zkoušek. Tento systém je připraven i ve verzi pro jednonápravový dynamometr.Br2VDT

Speciální válcová zkušebna traktorů

Měřící a řídící systémy

Měřící a řídící systémy pro automobilový průmysl

Vývojové práce na spalovacích motorech a motorových vozidlech se neobejdou bez měřících prací a odpovídajícího experimentálního vybavení. Vzhledem k potřebě mít k dispozici měřící systémy požadovaných vlastností jsou prováděny vývojové práce v potřebných směrech. Postupně byla vyvinuta skupina řídících a měřících systémů, které jsou na základě společných rysů integrovány a sjednoceny z hlediska obsluhy. Lze konstatovat, že mohou tvořit ucelený systém pro řízení zkušebních zařízení užívaných v automobilovém průmyslu.


Společnými rysy vyvinutých řídících systémů jsou:

 • použití řídících počítačů kategorie PC (v průmyslovém provedení)
 • využití měřících a řídících prvků na bázi zásuvných karet pro počítače PC (používány jsou především výrobky firmy Advantech)
 • originální multiheaderové měřící jádro se základní měřící a řídící frekvencí 20 Hz.
 • začleněná kalibrace měřících kanálů a celého zařízení
 • digitální softwarová PID regulace brzdných (hnacích) prvků
 • plně grafické uživatelské rozhraní (digitální ukazatele, barografické ukazatele, stavové kontrolky, statické grafy, osciloskopické grafy, tabulky vstupních a výstupních hodnot, menu systém, systém on-line komunikace s uživatelem)
 • databáze měřených motorů a vozidel s rozsahem vstupů dle potřeb měřícího zařízení
 • víceúrovňová kontrola limitních hodnot měřených veličin
 • množství logických a křížových kontrol vedoucích ke zvýšení bezpečnosti jak obsluhy, tak zkušebního zařízení a zkoušeného vozidla nebo motoru

Je prováděn vývoj měřících a řídících systémů, které lze rozdělit do několika oblastí:

BrInd 3.2 Indikační systém
Program pro měření a následné zpracování spalovacích tlaků
Příklad výstupních protokolů
BrEng řídící a měřící systém pro motorové dynamometry

Řídící systém existuje ve více variantách podle určení motorového dynamometru:

 • BrENG 3.0 : vířivý dynamometr VD500
 • BrENG 4.0 : pro rekonstrukční kit pro dynamometr VD125


BRxVDx sada řídících a měřící systémů pro válcové dynamometry

Br4VDM systém pro mononálcové zkušebny (brzdy, výkon).
Příklady protokolů změřených na zkušebně
Br2VDT systém pro zkoušení traktorů na válcovém dynamometru
Br2VDU systém pro válcové zkušebny (brzdy, výkon).
Br2VDD systém pro dynamické válcové zkušebny (brzdy, výkon).
Br1VDx


BrGear systém pro zkušebny převodovek.

 • BrGear v 1.15 životnostní zkoušky převodovek
 • BrGear v 2.00 zkoušky hlučnosti převodovek
 • BrGRRUN v 1.00 zabíhací stav převodovek
 • BrSyn 1.00 zkušební stav synchronizace převodovek
BrTop postprocesingový program.BrTear vlastnosti automobilových pneumatik.


Při vývoji uvedených systémů se vychází z potřeb měřícího pracoviště. Systémy mohou být orientovány buď na dlouhodobější experimentální práce např. na motorových zkušebnách s širokou volbou typu zkoušek a jejich parametrů nebo pro opakovaná měření např. na výrobních linkách, kde je průběh zkoušky nebo sekvence zkoušek předem dán a zkoušení probíhá v zadaném rytmu. Zde je průběh zkoušek řízen téměř automaticky s vyloučením nežádoucích zásahů obsluhy, přitom však je v případě potřeby správci systému umožněn přechod do manuálního režimu pro vykonání dalších měření, ať už měření pro účely ověření nebo zjištění dalších parametrů.
Uvedené řídící a měřící systémy byly vyvinuty pro řízení zkušeben vyráběných firmou MEZservis s.r.o. Vsetín, ale vzhledem k jejich univerzálnosti a otevřenosti je lze použít i pro rekonstrukci a modernizaci zkušeben starších typů či jiných výrobců.
V současné době provozované měřící a řídící systémy pracují pod operačním systémem MS-DOS. Rozsáhlejší systémy jsou převáděny do verzí pro operační systém MS Windows. Jejich nasazení se předpokládá až v době, kdy vyšší užitné vlastnosti převáží nad vyšší režií, složitější údržbou a jestliže bude zajištěno bezproblémové zvládnutí složitějšího systému obsluhou.

Br2VDD

Řídící a měřící systém pro dvounápravové dynamické válcové dynamometry


Využívá metod měření a zpracování dynamického měření akcelerace nebo brždění. Umožňuje provádění zkoušek výkonu motoru i funkce brzdové soustavy včetně ABS. Tento systém je realizován i ve verzi pro jednonápravový dynamometr, případně je vhodný i pro rekonstrukce starších typů válcových dynamometrů.Realizace řídících a měřících systémů: