Bristle Consulting Engineer

Software a hardware pro měření a regulaci

OBD

OBD – Palubní diagnostika automobilů

SAE J1962

Přiřazení pinů

PIN 1 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 2 -

SAE J1850 Linka (Sběrnice +) *

PIN 3 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 4 -

Zem karoserie

PIN 5 -

Signálová zem

PIN 6 -

SAE J2284 (CAN High) *

PIN 7 -

K Linka z ISO 9141-2 & ISO/DIS 4230-4*

PIN 8 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 9 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 10 -

SAE J1850 Linka (Sběrnice -) *

PIN 11 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 12 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 13 -

Rezervováno pro výrobce

PIN 14 -

SAE J2284 (CAN Low) *

PIN 15 -

L Linka z ISO 9141-2 & ISO/DIS 4230-4*

PIN 16 -

Nepřepínaný plus vozidlové baterie

* Jestliže částečný komunikační protokol není použit, tyto piny mohou být přiřazeny
výrobcem vozidla na jiné funkce.